jueves, 15 de febrero de 2007

PARLEM DELS PROBLEMES DE LA GENT


Dilluns 12 vàrem tenir una trobada amb Manel Mas i una representació de treballadors Autónoms d'Arenys de Munt per parlar sobre el nou Estatut del treball autònom.

A Catalunya hi han 558.000 persones que es troben en aquesta situació de desigualtat laboral envers els treballadors per compte aliena.

El Manel ens va explicar en que consistirà aquest projecte i quines millores fonamentals es trobaran en els 29 articles que intenten regular-lo.

En aquest moment i després de l’aprovació de l’avantprojecte pel Consell de Ministres, l’any passat, el text ja està a la Cambra i comença la seva tramitació, pel que ara sols cal explicar les intencions i els grans trets de la proposta ja que en el seu recorregut parlamentari s’anirà perfilant, amb aportacions i transaccions, espero que per millorar.

Debats sobre el tema i posicionaments dels grups n’hi ha forces i no crec que es posin en qüestió les principals línies d’aquest projecte ja que intueixo una voluntat general de donar resposta a la problemàtica existent, especialment en la qüestió cabdal de convergència del règim de protecció social vers el general del treballadors per compte aliena. El tema del reconeixement dels treballadors autònoms dependents, i la seva adscripció a la jurisdicció social és una de les novetats destacables com a reconeixement de les noves realitats socioeconòmiques del món d’avui .

No hay comentarios: