martes, 1 de diciembre de 2009

DIA MUNDIAL DE LA SIDA


El PSC al dia Mundial de la Sida, en consonància amb la campanya internacional de la Sida "Accés Universal i Drets Humans", vol manifestar el seu compromís amb els drets humans de les persones amb VIH i expressar la seva ferma voluntat de contribuir a donar una resposta a l’estigma i la discriminació que pateixen aquestes persones.

Diverses investigacions portades a terme als darrers anys a Espanya, com per exemple l’informe FIPSE (2005) sobre discriminació arbitrària de les persones que viuen amb el VIH o la Sida, o l’estudi SEISIDA (2009) sobre actituds de la població espanyola vers les persones amb VIH, han confirmat que el prejudici i el rebuig cap a les persones amb VIH són una realitat a la nostra societat. Aquest estigma és l’arrel d’una sèrie de conseqüències i efectes que estan determinant l’existència de greus problemes socials i sanitaris en l’actualitat. Entre aquests estan l’aïllament social i la dificultat d’emprendre un projecte de vida familiar, social i/o laboral en iguals condicions que la resta de la població.

També estan documentades les enormes implicacions que l’estigma té en la Salut Pública, obstaculitzant la prevenció i el tractament. L’estigma i la discriminació actuen com a promotors de la invisibilitat del VIH, dificultant a més a més la vigilància epidemiològica de la infecció i l’aplicació pràctica de programes de prevenció i control de la infecció.

És per aquest motiu que el PSC vol insistir en la necessitat que les polítiques que donen resposta a la infecció per VIH tinguin una visió i actuació integradora i global, contemplant les estretes connexions entre l’estigma, la prevenció i la diagnosi precoç de la infecció.

Manifestem la necessitat crucial de protegir els drets humans i assolir l’accés universal i la prevenció, tractament, atenció i suport relacionats amb el VIH. Per a les dones i els homes socialistes assolir aquests objectius és un imperatiu de drets humans. És fonamental que la resposta mundial a la pandèmia es fonamenti en els drets humans i que la discriminació i les lleis que castiguen les poblacions més afectades pel VIH siguin eliminades.

Al voltant de 84 països disposen de lleis i polítiques que són un obstacle a la prevenció, tractament, atenció i suport eficaços del VIH per a les poblacions vulnerables i 59 països segueixen tenint lleis que limiten l’entrada, l’estància i residència de les persones que viuen amb el VIH basant-se únicament en el seu estat seropositiu, cosa que les descrimina a la seva llibertat de moviment i dret al treball.

Així doncs, instem tots els organismes responsables de les polítiques en aquesta àrea que integrin en les seves actuacions aquesta visió global i es comprometin a vetllar perquè es prenguin les mesures adequades per a l’eliminació de l’estigma i la discriminació, així com a tots els països a complir els múltiples compromisos que han adoptat per protegir els drets humans, com la Declaració de compromís sobre el VIH/la Sida de 2001 i la Declaració Política sobre el VIH/la Sida de 2006. El PSC dedicarà el seu esforç a fomentar que des de les institucions es promoguin actuacions que afavoreixin actituds de solidaritat i respecte dels drets humans de les persones que viuen amb el VIH.

Manifestem que la societat civil i les persones amb VIH són una força radical per al canvi, reconeixent que el seu paper és fonamental en la resposta als problemes associats a la infecció per VIH. És per tot això necessari comptar amb la seva participació en totes les fases de les polítiques relatives a la infecció per VIH.

Ens comprometem a reforçar i potenciar el treball dels organismes i les institucions responsables de les polítiques en l’àmbit del VIH i manifestem que donar una resposta eficaç a la infecció per VIH i als seus problemes associats és una prioritat en l’agenda del nostre partit.

En el Dia Mundial de la SIDA, les dones i els homes socialistes recordem els qui han mort a causa de la SIDA i reiterem el nostre compromís amb les persones afectades pel VIH i la SIDA i encoratgem i recolzem a qui des de les organitzacions socials o des de les seves tasques professionals, treballin en el terreny i dediquin les seves vides a donar una resposta que redueixi o elimini l’impacte d’aquesta epidèmia i a garantir els drets humans, el recolzament i l’atenció de les persones seropositives.
1 de desembre de 2009