miércoles, 27 de febrero de 2008

PROU!!!!!!Les dones socialistes volem manifestar que avui és un dia tràgic per a les dones i per a tota la societat en general. En 24 hores quatre dones han mort a mans de les seves parelles. Aquest fets terribles ens recorden la magnitud i el perill que per a les vides de les dones comporta aquesta xacra social.
Aquests fets demostren la necessitat d’instruments públics potents per fer front a la violència de gènere, una violència contra les dones que és persistent en el temps i transversal a tota la societat.
Tenim una llei integral contra la violència de gènere referent a tot el món, però hem de posar el màxim esforç perquè cal acabar de desplegar totes les mesures recollides en aquesta llei. Cal aplicar la llei amb rotunditat, cal que totes les administracions donin prioritat a la lluita contra la violència de gènere.
Posarem els màxims esforços per donar suport i atenció a les víctimes de la violència de gènere i per prevenir-la. Hem de fer èmfasi en:
􀂾 Cal disposar d’una xarxa de serveis de proximitat per donar informació, atenció i acompanyament a les víctimes. Per això hem d' Intensificar i reforçar els mecanismes engegats durant la darrera legislatura a través de la generalització d’una xarxa pública de centres de recuperació i de centres d’emergència dotats d’equips professionals experts en col·laboració amb les Comunitats Autònomes.

􀂾 Cal ser més eficaços en la protecció a les dones víctimes de violència de gènere. Per això, elaborarem un registre de maltractadors amb ordres d’allunyament i sentències fermes i avançarem en els sistemes de vigilància especial i permanent dels agressors respecte als quals existeixi una ordre d’allunyament.
􀂾 Cal donar suport a totes del dones víctimes de la violència de gènere que estan en el territori Espanyol. Per això eliminarem la discriminació en funció de la situació administrativa de residència a les dones víctimes de violència de gènere.


Secretaria de Polítiques de les Dones del PSC
Barcelona, 27 de febrer de 2008

No hay comentarios: