viernes, 29 de febrero de 2008

Més igualtat en 10 mesures


Més igualtat en 10 mesures
Les 10 mesures més significatives del programa pels drets de les dones i la igualtat d'oportunitats (eleccions generals març 2008)


1. Estendrem els plans d´igualtat a la majoria de les empreses.

2. Pactarem amb les empreses i els sindicats un Pla d´Usos del Temps que permeti la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

3. Xarxa universal per a la cura dels nens i nenes de 0 a 3 anys. Farem 300.000 noves places públiques.

4. Ampliarem el permís de paternitat a 4 setmanes per fomentar la corresponsabilitat

5. Aplicarem la paritat als nomenaments del Govern

6. Increment de les pensions mínimes perquè les dones grans tinguin una vida digna. Complement de solidaritat de 1.400 euros a l´any per pensions mínimes

7. Desenvoluparem la llei integral contra la violència de gènere per a la recuperació integral de totes les dones víctimes.

8. Vigilarem als agressors amb ordres d´allunyament perquè no es puguin acostar a les dones víctimes.

9. Inclourem el treball domèstic al Règim de la Seguretat social

10. Garantirem la intimitat a totes les dones que interrompin voluntàriament el seu embaràs i, si s´escau, farem un canvi de llei que garanteixi el dret a decidir i l´equitat.

No hay comentarios: